Uchwała Nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych