UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

1. WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek o udzielenie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

2. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
- postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

3. GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY: sekretariat pokój nr 1, I piętro

4. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU: do 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

5. INFORMACJE DODATKOWE : wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Miejskiej pokój nr 28 lub pod numerem telefonu (32) 39 38 029.