Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu podmiotowe
    Status prawny miasta (3)
    Rada Miejska (0)
        Kompetencje Rady Miejskiej (1)
        Skład Rady Miejskiej (1)
        Regulamin Rady Miejskiej (1)
        Sesje Rady Miejskiej (7)
            Transmisja z obrad (1)
        Komisje Rady Miejskiej (0)
            Komisje Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plany pracy Komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                Komisja Budżetu i Finansów (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                    Plany pracy Komisji (1)
                Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                    Plany pracy Komisji (1)
                Komisja Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plany pracy Komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                Komisja doraźna do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                Komisja doraźna do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie (0)
                    Skład Komisji (0)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
            Komisje Rady Miejskiej Kadencja 2014 - 2018 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plan pracy Komisji (0)
                        Plany pracy Komisji na 2015r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2016r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2017 r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2018 r. (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                        2014 (1)
                        2015 (1)
                        2016 (1)
                        2017 (1)
                        2018 (1)
                Komisja Budżetu i Inwentaryzacji (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                        Plan pracy Komisji na 2015r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2016r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2017 r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2018 r. (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                        2014 (1)
                        2015 (1)
                        2016 (1)
                        2017 (1)
                Komisja Rozwoju i Porządku Publicznego (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plan pracy Komisji (0)
                        Plan pracy Komisji na 2015r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2016r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2017 r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2018 r. (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                        2014 (1)
                        2015 (1)
                        2016 (1)
                        2017 (1)
                        2018 (1)
                Komisja Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły z posiedzeń Komisji (1)
                        2014 (1)
                        2015 (1)
                        2016 (1)
                        2017 (1)
                        2018 (1)
                    Plany pracy Komisji (0)
                        Plan pracy Komisji na 2015r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2016r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2017 r. (1)
                        Plan pracy Komisji na 2018 r. (1)
            Komisje Rady Miejskiej Kadencja 2010-2014 (0)
                Komisja Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska (3)
                Komisja Budżetu i Inwentaryzacji (3)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2010 (1)
                    2011 (1)
                    2012 (3)
                    2013 (3)
                    2014 (2)
        Interpelacje, zapytania i wnioski radnych (2)
            Kadencja 2018-2023 (0)
                2019 (3)
                2020 (2)
        Dyżury radnych (1)
        Terminy posiedzeń Komisji (0)
            Terminy posiedzeń Komisji (1)
    Burmistrz Miasta (4)
        Raport o stanie Gminy (2)
    Urząd Miejski (4)
        Organizacja Urzędu (17)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoła Podstawowa nr 1 (1)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 2 (1)
        Przedszkole nr 1, ul. Dębina 1 (1)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny. Przedszkole nr 2, ul. Harcerska 5 (1)
        Przedszkole nr 3, ul. Srebrna 12 (1)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
    Samorządowe instytucje kultury (0)
        Miejski Ośrodek Kultury (1)
        Miejska Biblioteka Publiczna (2)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Rada Dzielnicy Żyglin-Żyglinek (6)
        Rada Sołecka Sołectwa Brynica (4)
        Rada Sołecka Sołectwa Bibiela (4)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne z udziałem gminy (2)

Menu przedmiotowe
    Prawo lokalne (0)
        Statut miasta (1)
        Statut Dzielnicy Żyglin-Żyglinek (1)
        Statut Sołectwa Brynica (1)
        Statut Sołectwa Bibiela (1)
        Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego (1)
        Stanowienie aktów normatywnych (2)
        Baza Aktów Prawnych do 2011 roku (0)
            Postanowienia Burmistrza Miasta 2011 rok (0)
                2011 (12)
            Uchwały Rady Miejskiej 2002 - 2011 (0)
                KADENCJA 2002 - 2006 (0)
                    2002 (3)
                    2003 (10)
                    2004 (10)
                    2005 (10)
                    2006 (7)
                KADENCJA 2006 - 2010 (0)
                    2006 (4)
                    2007 (12)
                    2008 (9)
                    2009 (10)
                    2010 (13)
                KADENCJA 2010 - 2014 (0)
                    I Sesja Rady Miejskiej w dniu 1 i 7 grudnia 2010 roku (1)
                    II Sesja Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2010 roku (1)
                    III Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Ślaskim w dniu 22 grudnia 2010 roku (1)
                    IV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 30 grudnia 2010 roku (1)
                    V Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 12 stycznia 2011 roku (1)
                    VI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 22 lutego 2011 roku (1)
                    VII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 25 marca 2011 roku (1)
                    VIII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 18 kwietnia 2011 r. (1)
                    IX -Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 29 kwietnia 2011 roku (0)
                    X Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 19 maja 2011 roku (1)
                    XI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 28 czerwca 2011 roku (1)
                    XII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 16 września 2011 roku (1)
                    XIII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 31 października 2011 roku (1)
                    XIV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 25 listopada 2011 roku (1)
                    XV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim (10)
            Zarządzenia Burmistrza Miasta 2004 - 2011 (0)
                2004 (12)
                2005 (12)
                2006 (13)
                2007 (12)
                2008 (12)
                2009 (12)
                2010 (11)
                2011 (12)
        Baza Aktów Prawnych od 2012 roku (1)
        Opłata za wodę i ściek (1)
    Finanse publiczne (0)
        Budżet miasta (0)
            Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu (1)
            Uchwała budżetowa i jej zmiany (0)
            Zarządzenia zmieniajace budżet (0)
            Postanowienia zmieniajace budżet (0)
            Archiwum 2003-2011 (9)
            Projekt uchwały budżetowej na 2014r. wysłany do RIO dn. 15.11.2013r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2015r. wysłany do RIO dn. 15.11.2014r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2016r. wysłany do RIO dn. 15.11.2015r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2017r. wysłany do RIO dn. 15.11.2016r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2018r. wysłany do RIO dn. 15.11.2017r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2019r. wysłany do RIO dn. 15.11.2018r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2020r. wysłany do RIO dn. 15.11.2019r. (1)
            Projekt uchwały budżetowej na 2021r. wysłany do RIO dn. 15.11.2020r. (1)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            Uchwała w sprweie WPF i jej zmiany (0)
            Projekt uchwały WPF na 2014r. wysłany do RIO dn. 15.11.2013r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2015r. wysłany do RIO dn. 15.11.2014r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2016r. wysłany do RIO dn. 15.11.2015r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2017r. wysłany do RIO dn. 15.11.2016r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2018r. wysłany do RIO dn. 15.11.2017r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2019r. wysłany do RIO dn. 15.11.2018r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2020r. wysłany do RIO dn. 15.11.2019r. (1)
            Projekt uchwały WPF na 2021r. wysłany do RIO dn. 15.11.2020r. (1)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Sprawozdania okresowe (kwartalne, półroczne, roczne) (0)
                2011 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2012 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2013 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2014 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2015 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2016 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2017 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                2018 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                    Bilanse (1)
                2019 (0)
                    Kwartalne (4)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (2)
                    Bilanse (1)
                2020 (0)
                    Kwartalne (3)
                    Półroczne (2)
                    Roczne (0)
                    Bilanse (0)
            Opinie RIO (10)
            Archiwum 2007-2010 (0)
                2007 (8)
                2008 (7)
                2009 (10)
                2010 (10)
        Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty (9)
        Pomoc publiczna (14)
        Środki pochodzące z UE (9)
        Dotacje otrzymane i udzielone JST (9)
        Poręczenia i gwarancje (9)
    Podatki i opłaty (0)
        Podatek od nieruchomości (2)
        Podatek od środków transportowych (2)
        Podatek rolny (2)
        Podatek leśny (2)
        Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (1)
        ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
    Majątek gminy (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Regulamin udzielania zamówień publicznych (0)
        Ogłoszenia przetargów (10)
        Rozstrzygnięcia przetargów (11)
        Unieważnienia przetargów (3)
        Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro (4)
        Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (1)
        Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (1)
    Praca w Urzędzie (4)
    Praca w jednostkach organizacyjnych (3)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy (1)
        Formularz oświadczenia majątkowego pozostałych osób (1)
        Przewodniczący Rady Miejskiej (4)
        Radni Rady Miejskiej (0)
            Kadencje w latach 1995 - 2010 (21)
            Kadencja 2010 - 2014 (14)
            Kadencja 2014 - 2018 (14)
            Kadencja 2018 - 2023 (14)
        Burmistrz Miasta (4)
        Zastępca Burmistrza (3)
        Skarbnik (3)
        Sekretarz (4)
        Dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
            Dyrektor Przedszkola Nr 1 (2)
            Dyrektor Przedszkola Nr 2 (2)
            Dyrektor Przedszkola Nr 3 (1)
            Dyrektor Publicznego Gimnazjum (2)
            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 (1)
            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 (1)
            Dyrektor Zespołu ds. Obsługi Placówek Oświatowych (1)
            Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (2)
            Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2)
            Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (3)
            p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1)
        Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury (0)
            Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (3)
            p. o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury (4)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (0)
            Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej (1)
            Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
    Strategie i programy (4)
    Kontrole (0)
        Kontrole NIK (0)
            2011 (1)
        Kontrole RIO (0)
            2007 (1)
            2011 (1)
            2015 (1)
            2019 (1)
        Inne kontrole zewnętrzne (1)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2012 (0)
            2013 (0)
        Kontrole wewnętrzne (0)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (10)
            2012 (7)
            2013 (5)
            2014 (4)
            2015 (2)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (1)
        Kontrole Komisji Rewizyjnej (0)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
    Nieruchomości (0)
        Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (8)
        Przetargi na zbycie nieruchomości (3)
        Inne informacje (3)
    Mieszkaniowy zasób gminy (1)
        Postanowienia / Zarządzenia Burmistrza Miasta (9)
        Ogłoszenia Burmistrza Miasta w sprawie czynszy w niepublicznym zasobie mieszkaniowym (10)
        Druki (4)
        Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych Gminy Miasteczko Śląskie (4)
        Informacje (5)
        Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasteczko Śląskie (0)
            2017 - 2021 (1)
        Ogłoszenia o wolnych lokalach do zasiedlenia (1)
            NA NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO (0)
            NA NAJEM LOKALU SOCJALNEGO W STARYCH ZASOBACH (0)
            NAJEM LOKALU SOCJALNEGO W NOWYM ZASOBIE (0)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (15)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
        Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (2)
        Projekty wyłożone do publicznego wglądu (1)
    Gospodarka komunalna (5)
        ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
    Działalność Gospodarcza (6)
        ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
    Drogi i komunikacja (5)
    Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (0)
        Pomoc społeczna (3)
        Ochrona zdrowia (0)
        Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (1)
    Edukacja, kultura, sport (12)
    Zarządzanie kryzysowe (3)
    Zgromadzenia publiczne (5)
    Rejestry, ewidencje, archiwa (0)
        Rejestry (1)
        Ewidencje (1)
        Archiwa (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz organizacji pozarządowych (1)
        Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi (10)
        Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy (9)
        Rozstrzygnięcia konkursów (13)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi (35)
        Rozporządzenia, uchwały, druki (3)
        Konkursy (10)
        Wnioski o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym (3)
    Wybory (0)
        Parlament Europejski (0)
            2009 (6)
            2014 (10)
            2019 (18)
        Prezydent RP (0)
            2010 (3)
            2015 (3)
            2020 (11)
        Sejm i Senat RP (0)
            2005 (1)
            2007 (1)
            2011 (2)
            2015 (2)
            2019 (11)
        Wybory samorządowe (1)
            2006 (1)
            2010 (4)
            2014 (16)
            2018 (34)
        Wybory ławników (0)
            Wybory ławników Kadencja 2016 - 2019 (0)
                Ustalenia Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach dotyczące liczby ławników (1)
                Informacja dot. wyborów ławników na kadencję 2016 - 2019 (1)
                Druki do pobrania (1)
            Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (3)
        Wybory Rady Dzielnicy i Rad Sołeckich (0)
            2015 (0)
                Sołectwo Brynica (1)
                Sołectwo Bibiela (1)
    Referendum (8)
    Ochrona Danych Osobowych (12)
        Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego (0)
        Inspektor Ochrony Danych (0)
        Samodzielne Stanowisko ds. Kadr, Płac, Vat i Gospodaowania Składnikami Majątkowymi (0)
        Referat Organizacyjny (1)
        Referat Gospodarki Finansowej (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
        Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji (2)
        Referat Budynków (0)
        Referat Gospodarki Miejskiej (0)
        Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (0)
        Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (0)
        Stanowisko ds. Oświaty (0)
        Główny Specjalista ds. Informatyki (0)
        Pełnomocnik ds. Uzależnień (0)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (0)
    Konsultacje (16)
    Obwieszczenia (11)
    Obszary ograniczonego użytkowania (0)
        Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach (4)
    Gospodarka odpadami (7)
    Pozostałe informacje i ogłoszenia (24)
        Informacja o stanie bezrobocia - dane PUP Tarnowskie Góry (2)
            2005 (0)
            2006 (0)
            2007 (0)
            2008 (0)
            2009 (0)
            2010 (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (12)
            2016 (12)
            2017 (12)
            2018 (12)
            2019 (12)
            2020 (10)
        SPRAWY REFERATU BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI (6)
    Poradnik interesanta (0)
        Tryb załatwiania spraw (2)
        Jak załatwić sprawę (0)
            Działalność gospodarcza (0)
           
Sprawy obywatelskie (8)
                ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
            Budownictwo, gospodarka gruntami, geodezja (11)
                ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
            Drogi gminne (5)
            Podatki (5)
                ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
            Ochrona środowiska (4)
                ELEKTRONICZNE DEKLARACJE (0)
            Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (1)
            Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1)
            Świadczenia rodzinne (12)
            Gospodarka komunalna (1)
        Niepełnosprawni (1)
        Elektroniczna Skrzynka Podawcza (0)
        Stan załatwianych spraw (1)
        Przydatne linki (1)
        Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP (1)
    Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (1)
    Petycje (0)
        Petycje kierowane do Burmistrza Miasta (2)
            2019 r. (8)
            2020 r. (4)
        Petycje kierowane do Rady Miejskiej (2)
            2019 r. (3)
            2020 r. (0)
        Zbiorcza informacja o petycjach (2)
    Usługi elektroniczne eUrząd (0)
    Koordynator ds. dostępności (1)

Informacje ogólne
    Informacja publiczna (3)
    Instrukcja korzystania z biuletynu (1)
    Mapa biuletynu (1)
    Informacje nieudostępnione (1)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij