Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się pod adresem:

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4559