Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest pod adresem:

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4569