Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591376577_1-33-20.pdf

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591221848_1-35-20-informacja-glosowanie-za-granica-prezydent-2020-r.pdf

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami