Sygnatura

Data petycji

Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Data przekazania odpowiedzi

Or.152.1.2020

21.01.2020

 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

Dot. płatności bezgotówkowych

21.01.2020

 

 19.03.2020 r.

 

Or.152.2.2020

24.03.2020

 

Wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Dot. Ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

24.03.2020

10.08.2020 r.

Or.152.3.2020

26.03.2020

 

Wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Dot. elektronizacji działalności Urzędów

26.03.2020

13.08.2020 r.

Or.152.4.2020

23.04.2020

Wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Dot. możliwości wprowadzenia procedur związanych z pomiarem temperatury

23.04.2020

10.08.2020 r.