94. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dbędzie się 25 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 17:00. Temat: Kontrola projektów związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych w latach 2019-2020.

93. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 26 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 9:30. Temat: 1) Stopień zaawansowania sobót sieci ciepłowniczej na terenie gminy. 2) Stopień realizacji zaopatrzenia mieszkańców w ciepło systemowe. 3) Opiniowanie projekltów uchwał.

92. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 25 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 10:00. Temat: 1) Zapoznanie członków komisji z pracami nad projektem budżetu Miasta Miasteczko Śląskie na 2020 rok. 2) Analiza wniosków złożonych do projektu budżetu Miasta Miasteczko Śląskie na 2021 rok przez Rady Dzielnicy, Sołeckie i mieszkańców. 3) Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.

91. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 26 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 10:00. Temat: 1) Opiniowanie projektów uchwał. 2) Funkcjonowanie placówek oświatowych w Gminie po dwóch miesiącach od zastosowania rozwiązań związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.

90. Posiedzenie Komisji do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie dbędzie się 16 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 16:00.

89. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 4 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 10:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

88. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 4 listopada 2020 r. w trybie zdalnym o godz. 10:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

87. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 3 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: 1) Analiza wydatków dotyczących: zadań inwestycyjnych, zadań ze środków własnych, zadań ze środków zewnętrznych, które wydatkowano i zrealizowano w gminie Miasteczko Śląskie z podziałem na dzielnice, sołectwa za lata 2015-2020. 2) Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.  

86. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 27 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: Remonty dróg i chodników, koszty, stopień realizacji w 2020 roku.

85. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 21 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim o godz. 10:00. Temat: Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy Miasteczko Śląskie - problemy i potrzeby związane z ochroną zdrowia.

84. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 15 październik 2020 r. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15. Temat: Kontrola złożonych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w gminie Miasteczko Śląskie w latach 2000-2020.

83. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 9 października 2020 r. o godz. 8:15 w OSP Żyglinek, przy ul. Okólnej 1. Temat: Petycja w sprawie budowy gminnej drogi asfaltowej na ul. Grabowej w Miasteczku Śląskim w latach 2021-2023. 

82. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 7 października br. w Urzędzie Miejskim o godz. 10:00. Temat: 1) Opiniowanie projektów uchwał. 2) Rozbudowa i dofinansowanie paneli fotowoltaicznych w zwiazku z dużym zainteresowaniem mieszkańców. 3) Plan budowy parkingu przy kościele.

81. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 7 października br. w Urzędzie Miejskim o godz. 10:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

80. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 6 października br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: 1) Realizacja budżetu miasta Miasteczko Śląskie za I półrocze 2020 roku. 2) Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.  

79. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 23 września br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim o godz. 10:00. Temat: Biblioteka Miejska - stan czytelnictwa, planowane wydarzenia kulturalne do końca 2020 r.

78. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 17 września br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15.  Temat:  Kontrola wpływów do budżetu miasta Miasteczko Śląskie w okresie trwania pandemii z tytułu podatków.

77. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 27 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: 1) Opiniowanie projektów uchwał. 2) Stopień realizacji zaopatrzenia mieszkańców w ciepło systemowe. 3) Stan infrastruktury sportowej w sezonie letnim - HKS Odra i LKS Żyglin (posiedzenie dot. HKS Odra odbędzie się ok. godz. 14:30 na obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1, posiedzenie dot. LKS Żyglin odbędzie się ok. godz. 15:00 na boisku sportowym przy ul. Studziennej 12).

76. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 27 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

75. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15 Temat: Kontrola umów zleceń i umów o dzieło zawartych w 2019 do obecnie z osobami fizycznymi i obsługą prawną.

74. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 25 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: Analiza należności z tytułu umów zleceń, o dzieło, ryczałtów wypłaconych przez Urząd Miejski oraz podlegające jednostki, wyszczególniając ilość rodzaju należności wraz z wysokością za lata 2017, 2018, 2019 i do końca sierpnia 2020 r. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na sesji Rady Miejskiej.

73. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 24 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 9:00. Temat: "Przygotowanie szkół na terenie Gminy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego".

72. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się  30 lipca 2020 r. o godz. 15:00 na terenie obiektu HKS "Odra" (przy ul. Sportowej 1). Temat: HKS „Odra” – stan planowanych prac porządkowych i remontowych i in.

71. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 30 czerwca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim.
Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

70. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim o godz. 10:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

69. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 24 czerwca br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15.  Temat:  Analiza kosztów i czasu pracy osób sprzątających w UM w Miasteczku Śląskim w okresie od 1.01.2019 – obecnie

68. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: Analiza wydatków administracyjnych porównawczo w latach 2016 – 2019. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady miejskiej.

67. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 15 czerwca br. w Urzędzie Miejskim o godz. 10:00. Temat: 1) Przygotowanie instytucji miejskich do Akcji Lato 2020. 2)  Miejsca pamięci Narodowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie – (opieka nad nimi, promocja, rozpoznanie potrzeb), opracowanie planu pracy Komisji na III kwartał 2020r.

66. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim.
Temat: Infrastruktura komunalna. Analiza zapotrzebowania na mieszkania komunalne, czas oczekiwania, ilość chętnych.

65. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 29 maja br. na boisku sportowym LKS Żyglin (przy ul. Studziennej 12) o godz. 10:00. Temat: "LKS Żyglin – stan planowanych prac remontowych i in."

64. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 27 maja br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: 1) Analiza realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta Miasteczko Śląskie na 2019 r. 2) Informacja o udzielonych ulgach należności podatkowych, niepodatkowych należności publiczno-prawnych i należności cywilno-prawnych udzielonych przez Burmistrza w latach 2018 i 2019 roku.

63. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 27 maja br. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim.
Temat: 1) Zagospodarowanie zieleni miejskiej, podział kosztów związanych z modernizacją zieleni miejskiej. 2) Bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez przejścia dla pieszych (ich oświetlenie, oznakowanie)

62. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 maja br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15.  Temat:  Kontrola wydatków z budżetu miasta na monitoring i jego utrzymanie na terenie gminy Miasteczko Śląskie w okresie od 1.01.2019 - obecnie.

61. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 20 maja br. w Urzędzie Miejskim o godz. 10:00. Temat: dot. działań podjętych i planowanych w związku z epidemią koronawirusa.

60. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 maja br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15.  Temat: 1) Kontrola środków budżetowych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2019. 2) Kontrola wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za rok 2019 pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

59.  Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 14 maja br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Temat: Rozpatrywanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

58. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 7 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury o godz. 9:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.

57. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 7 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury o godz. 9:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.

56. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 7 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury o godz. 9:00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.

55. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 26 lutego br w Urzędzie Miejskim o godz. 14.00. Temat: Funkcjonowanie punktu PSZOK.

54. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 27 lutego br. w Urzędzie Miejskim o godz. 11.00. Temat: Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie w świetle raportu Policji w 2019 r., porównanie z 2018 r., podejmowane działania w kierunku zmniejszenia ilości przestępstw.

53.  Kontrola wydatków z funduszu sołeckiego oraz środków Rady Dzielnicy Żyglin – Żyglinek w roku 2019.

52. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 13 lutego br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14.00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

51. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 13 lutego br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14.00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

50. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie sie 11 lutego br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15. Temat: Analiza wydatków związanych z promocją miasta porównawczo w latach 2017-2019. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na sesji Rady Miejskiej.

49.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 stycznia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8.15. Temat: Kontrola wydatków z budżetu Miasta na promocję miasta wydatkowanych w 2019 r. oraz kontynuacja tematu dotyczącego kontroli wydatków z budżetu miasta na utrzymanie zieleni miejskiej za okres 2018-2019.

48. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w dniu 27.01.2020.r. o godzinie 10.00. Temat: Współorganizacja imprez.

47. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 23.12.2019 r.
o godz.13.00 w sprawie petycji

46. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznychodbędzie się 20 grudnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 12.00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

45. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 20 grudnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 12.00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

44. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 20 grudnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 13.00. Temat: Bezpieczeństwo mieszkańców w 2019 r.

43. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie sie 17 grudnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14:00. Temat: Opiniowanie wniosków do budżetu.

42. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 grudnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8.15. Kontrola wydatków z budżetu miasta na budowę, remont i utrzymanie  nawierzchni chodników i dróg za rok 2019.
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2020 r.

41. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie sie 10 grudnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15. Temat: Opracowanie ostatecznego stanowiska Komisji Budżetu i Finansów na podstawie złożonych opinii Komisji stałych do projektu budżetu na 2020 rok oraz WPF 2020-2030.

40. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 2 grudnia br. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Przygotowanie do akcji zima - harmonogram odśnieżania, poniesione koszty w 2019 roku.

39. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 21 listopada br. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Transport publiczny na terenie Gminy. Opiniowanie uchwał wg potrzeb.

38. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie sie 19 listopada br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8:15. Tematy: Zapoznanie członków komisji z pracami nad projektem budżetu Miata Miasteczko Śląskie na 2020 rok. Analiza wniosków złożonych do projektu budżetu Miasta Miasteczko Śląskie na 2020 rok przez Rady Dzielnicy, Sołeckie i mieszkańców. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej.

37. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 21 listopada br. w Urzędzie Miejskim o godz. 14.00. Temat: Opiniowanie uchwał wg potrzeb.

36. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, i Porządku Publicznego odbędzie się 21 listopada br. w Urzędzie Miejskim o godz. 13.00. Temat: Ruch amatorski w gminie Miasteczko Śląskie - zespoły i koła zainteresowań w nowym roku kulturalnym 2019/2020 działające przy MOK-u, ilość, członkowie, zatrudnieni instruktorzy.

35. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 listopada br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8.15. Temat:Kontrola naborów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych w Miasteczku Śląskim w ostatnich 5 latach.

34. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 listopada br. w Urzędzie Miejskim o godz. 8.15. Temat: Kontrola wydatków z budżetu miasta na utrzymanie zieleni miejskiej za okres 2018-2019.

33. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 24 października br. o godz. 9.00. w SP nr 2 w Żyglinie. Temat: Posiedzenie wyjazdowe w SP nr 2 w Żyglinie - funkcjonowanie klasy integracyjnej oraz stan realizacji planowanych remontów.

32. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 22 października br. o godz. 14.00. Temat: Ocena stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych przez sezonem zimowym na terenie Gminy. Opiniowanie projektów uchwał.

31. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 22 października br. o godz.14.00. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

30. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 22 października br. o godz.8.15. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim. Tematy: Analiza wydatków związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy, porównawczo w latach od 2014 do 2019 r. oraz Opiniowanie projektów uchwał podemowanych na Sesji Rady Miejskiej.

29. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie 21 października br. o godz. 8.15. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim. Temat: Kontrola kwalifikacji nauczycieli do prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

28. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 8 października br. o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim. Temat: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2019 (stan zaawansowania).

27. Posiedzenie Komisji doraźnej do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie odbędzie się 7 października br. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

26. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 25 września br. o godz.14.00. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim. Temat:

"Propozycje i przygotowanie szkół na terenie Gminy Miasteczko Śląskie do pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi."

25. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 18 września br. o godz.10.00. w Sali przy Sekretariacie. Temat: wniesienie skargi w sprawie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

24. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społęcznych odbędzie się 16 września o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim. Temat: Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

23. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 września br. o godz. 11.00. w Urzędzie Miejskim. Temat: Kontrola skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Miasta w okresie listopad 2018- sierpień 2019.

22. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 16 września br. o godz.15.00. w Urzędzie Miejskim. Temat. Opiniowanie projektów uchwał.

21. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 17 września br. o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

20. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 4 września br. o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Realizacja budżetu miasta Miasteczko Śląskie za I półrocze 2019 roku.

19. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 29 sierpnia tj. czwartek o godz.14.00. Temat posiedzenia: Analiza gospodarki śmieciowej na terenie Gminy w 2018 roku. Analiza stanu placów zabaw w Gminie.

18. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 20.08.2019 r. o godz. 08.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Kontrola ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w stosunku do zakresu ich obowiązków w 2019 roku.

17. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 26.08.2019r. o godz.14.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim.
Temat posiedzenia: Przygotowanie szkół na terenie Gminy Miasteczko Śląskie do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2010, najpilniejsze potrzeby.

16. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 sierpnia br. o godz. 08.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Kontrola procedury przetargowej związanej ze sprzedażą działek budowlanych należących do gminy za okres listopad 2018 - lipiec 2019.

15. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 5 lipca br. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

14. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 10 lipca br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

13. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 5 lipca br. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

      Sekcje sportowe i rekreacyjne działające na terenie Gminy Miasteczko Śląskie - analiza kosztów, ilość uczestników, zatrudnieni instruktorzy.

12. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 12.00. Temat: Zajęcia sportowe w Gminie Miasteczko Śląskie.

11. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 21 czerwca br. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim. Temat: Petycja dotycząca przeniesienia klas Szkoły Podstawowej do budynku przy ul. Dworcowej 8.

      Zapraszamy do udziału w posiedzeniu Komisji przedstawicieli rodziców.

10. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Przygotowanie miejskich instytucji do akcji "Lato w mieście".

9. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 15.00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

8. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 15.00. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

7. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 7 czerwca br. o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Kontrola wydatków z budżetu miasta na podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy za okres 1.12.2018 – 31.05.2019

6. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 4 czerwca br. o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Analiza pozyskanych subwencji, środków własnych gminy, dotacji, środków zewnętrznych oraz wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, a także samorządowych instytucjach kultury w latach 2014-2018, oraz opiniowanie projektów uchwał

5. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się 23 maja br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Monitoring na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (zasięg, skuteczność) 

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 maja br. o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim. Temat: Kontrola wydatków z budżetu miasta na odśnieżanie dróg gminnych.

3. Komisja  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego zbierze się 26 kwietnia 2019 r.  o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 26 kwietnia br. o godz. 7.45 w Urzędzie Miejskim. Temat: Weryfikacja przeprowadzonych kontroli palenisk na prywatnych posesjach.

1. Posiedzenie Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych  odbędzie się dnia 25 marca br. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim. Temat: Opiniowanie projektów uchwał. Zagospodarowanie zieleni w 2019 r.