Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

e-mail

SKRZYDŁO Michał

Burmistrz

32 39 38 000 w.111 32 39 38 001

burmistrz@miasteczko-slaskie.pl

NOCOŃ Martyna

Sekretarz

32 39 38 033
w. 133

sekretarz@miasteczko-slaskie.pl

SKRABANIA - RÓŻYCKA Ewelina

Skarbnik

32 39 38 012
w. 110

skarbnik@miasteczko-slaskie.pl

RESPONDEK Tomasz

Przewodniczący Rady Miejskiej

32 39 38 037
w. 137

radamiejska@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ

GOMOLUCH Iwona

Główny Specjalista ds. Budżetu

32 39 38 013
w. 113

iwona.gomoluch@miasteczko-slaskie.pl

KACZOROWSKA Anna

Główny Specjalista ds. Księgowości

32 39 38 013
w. 113

anna.kaczorowska@miasteczko-slaskie.pl

LIPIŃSKA Maria

Inspektor

32 39 38 014
w. 114

maria.lipinska@miasteczko-slaskie.pl

DRAGON Krystyna

Inspektor

32 39 38 016
w. 116

krystyna.dragon@miasteczko-slaskie.pl

GWÓŹDŹ Halina

Inspektor

32 39 38 016
w. 116

halina.gwozdz@miasteczko-slaskie.pl

SZYGUŁA Ewa

Pomoc administracyjna

32 39 38 013
w. 113

eszyguła@miasteczko-slaskie.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

KUBECKA Lidia

Kierownik USC

32 39 38 015
w. 115

lidia.kubecka@miasteczko-slaskie.pl

CUDA Anna

Inspektor

32 39 38 025
w. 125

anna.cuda@miasteczko-slaskie.pl

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

MIOZGA Elżbieta

Podinspektor

32 39 38 037
w. 137

radamiejska@miasteczko-slaskie.pl

emiozga@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

WALOCHNIK Gabriela

Inspektor

32 39 38 037
w. 137

gabriela.walochnik@miasteczko-slaskie.pl

SZULC Joanna

Młodszy referent

32 39 38 037
w. 137

jszulc@miasteczko-slaskie.pl

JANECKA Anna

Sekretarka

32 39 38 000
w. 102

ajanecka@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT BUDYNKÓW

KACZMARSKA Celina

Kierownik

32 39 38 023
w. 123

celina.kaczmarska@miasteczko-slaskie.pl

STOLARCZYK Elżbieta

Inspektor

32 39 38 022
w. 122

elzbieta.stolarczyk@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ

SZWEDA Małgorzata

Kierownik

32 39 38 028
w. 128

mszweda@miasteczko-slaskie.pl

DUDA Justyna

Podinspektor

32 39 38 029
w. 129

jduda@miasteczko-slaskie.pl

KOWOLIK Paweł

Inspektor

32 39 38 029
w. 129

pawel.kowolik@miasteczko-slaskie.pl

TOMCZYK Marzena

Inspektor

32 39 38 020
w.120

mtomczyk@miasteczko-slaskie.pl

WOSZ Aldona

Inspektor

32 39 38 020
w. 120

aldona.wosz@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI

TOPUSZCZAK Dorota

Kierownik

32 39 38 027
w. 127

dorota.topuszczak@miasteczko-slaskie.pl

ANTONIK Iwona

Inspektor

32 39 38 038
w. 138

iwona.antonik@miasteczko-slaskie.pl

KUBANEK Zuzanna

Inspektor

32 39 38 038
w. 138

zkubanek@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

PESTA Hanna

Kierownik

32 39 38 039
w. 139

hanna.pesta@miasteczko-slaskie.pl

WOSZ Katarzyna

Zastępca Kierownika

32 39 38 021
w. 121

katarzyna.wosz@miasteczko-slaskie.pl

FELKA Halina

Inspektor

32 39 38 021
w. 121

halina.felka@miasteczko-slaskie.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

TOMASZOWSKI Bogdan

Kierownik

32 39 38 036
w. 136

bogdan.tomaszowski@miasteczko-slaskie.pl

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

HARTLIK Ewelina

Inspektor

32 39 38 024
w. 124

ehartlik@miasteczko-slaskie.pl

STANOWISKO DS. KADR I PŁAC

LATUSEK Iwona

Pomoc administracyjna

32 39 38 026
w. 126

ilatusek@miasteczko-slaskie.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI

OGRODNIK Andrzej

Główny Specjalista ds. Informatyki

32 39 38 034
w. 134

admin@miasteczko-slaskie.pl

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

NACZYŃSKI Radosław

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

-

iod@miasteczko-slaskie.pl

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ

 HANZEL Edyta   

Inspektor

32 28 884 11

ehanzel@miasteczko-slaskie.pl