Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie - tekst studium wraz z  rysunkami i prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczono w załącznikach.

Załącznik nr 10 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno - przestrzenna dostępny jest na stronie internetowej pod adresem

http://geoplan.com.pl/wylozenie/Miasteczko_Slaskie/index.html 

Załączniki

Treść obwieszczenia G.6720.1.2018 z dn. 03.04.2018r (418.2kB)    
Zał.1 - Tekst Studium (10MB)    
Zał. 2 - Uwarunkowania: struktura funkcjonalno - przestrzenna (10.5MB)    
Zał.3 - Uwarunkowania: struktura osadnicza (3.6MB)    
Zał.4 - Uwarunkowania: dziedzictwo kulturowe i zabytki (6.4MB)    
Zał. 5 - Uwarunkowania: środowisko naturalne (5.6MB)    
Zał. 6 - Uwarunkowania: komunikacja (4.7MB)    
Zał.7 - Uwarunkowania: struktura własności (6.7MB)    
Zał.8.1 - Uwarunkowania: infrastruktura techn. - gaz, ciepło,energia elektr. telekom. (4.4MB)    
Zał.8.2 - Uwarunkowania: infrastruktura techn. - woda (4.6MB)    
Zał.8.3 - Uwarunkowania: infrastruktura techn. - ścieki, odpady (4.4MB)    
Zał.9 - Uwarunkowania: stan zaawansowania w sporządzaniu planów (7.2MB)    
Zał.11 - Kierunki: środowisko naturalne (5.2MB)    
Zał.12 - Kierunki: dziedzictwo kulturowe i zabytki (6.6MB)    
Zał.13 - Kierunki: komunikacja (5.7MB)    
Zał.14.1 - Kierunki: infrastruktura techn.- gaz, ciepło, energia elektr. telekom. (4.6MB)    
Zał.14.2 - Kierunki: infrastruktura techn. - woda (4.7MB)    
Zał.14.3 - Kierunki: infrastruktura techn. - ścieki, odpady (4.6MB)    

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Kubanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zuzanna Kubanek
Data wprowadzenia:2018-04-03 09:28:31
Opublikował:Zuzanna Kubanek
Data publikacji:2018-04-03 09:33:04
Ostatnia zmiana:2018-04-11 07:55:56
Ilość wyświetleń:143