Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Kompetencje Burmistrza

 

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie - Michał Skrzydło

 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i Urzędem przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.

2. Reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz.

3. Przedkładanie Radzie projektów uchwał i określanie sposobu ich wykonywania.

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

5. Nadzorowanie realizacji zadań, w tym zleconych.

6. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

7. Udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

8. Powierzanie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi.

9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

10. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

11. Wymierzanie kar porządkowych wobec pracowników Urzędu.

12. Wydawanie zarządzeń, postanowień, instrukcji, okólników i poleceń służbowych.

13. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu.

14. Ogłaszanie budżetu gminy i jego wykonywanie.

15. Przedkładanie wojewodzie uchwał Rady w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, a aktów ustanawiających przepisy porządkowe w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

16. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz innych objętych zakresem nadzoru Izby.

17. Składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań.

18. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.

19. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

20. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

21. Wykonywanie zadań administratora danych osobowych.

22. Zatwierdzanie planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

23. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

24. Określanie kierunków współpracy z innymi gminami, w tym z zagranicy i jej realizacja.

25. Wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Burmistrza w przepisach szczególnych.

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie indywidualnych spraw obywateli

1. Indywidualne sprawy obywateli są załatwiane na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego rozpatrywania spraw.

3. Za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw indywidualnych ponoszą odpowiedzialność pracownicy zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.

4. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu ewidencjonowane są zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej.

 

Skargi i wnioski

1. Burmistrz rozpatruje skargi i wnioski na działalność pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy jak również w sprawach pracowniczych a także innych dotyczących działalności Urzędu z wyjątkiem spraw należących do kompetencji innych organów.

2. Burmistrz przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych dniach tygodnia i określonych godzinach.

3. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały dzień pracy.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Szulc
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Szulc
Data wprowadzenia:2019-08-07 14:19:25
Opublikował:Joanna Szulc
Data publikacji:2019-08-07 14:23:33
Ostatnia zmiana:2019-10-24 09:35:54
Ilość wyświetleń:191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij