Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek

 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.),

 3. przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej kadry (np. świadectw szkolnych, świadectw ukończenia kursów, dyplomów itp.),

 4. przedłożenie dokumentów potwierdzających stałą współpracę z weterynarzem,

 5. zaświadczenie albo oświadczenie (z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia)  o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 6. wypis z właściwego rejestru/ NIP

Gdzie należy złożyć dokumenty

 

 Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8

 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 1. Referat Gospodarki Miejskiej, ul. Rynek 8, pok. 24, tel. 32 3938020,

Kto może odebrać dokumenty

 1. wnioskodawca

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

 1. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1,2 i 3 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 Opłata skarbowa

 1. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 616,00 zł

  Opłatę skarbową w kwocie określonej w załączniku do n/w ustawy należy uiścić gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy

 1. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1,2 i 3 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

. art. 7 ust. 1, 6, art. 8 ust. 1, 1a, oraz art. 9 ust. 1, 1b, 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza miasta Miasteczko Śląskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • Uchwała Nr LI/404/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w Gminie Miasteczko Śląskie

 • Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

 

Załączniki

wniosek na zezwolenie (200kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aldona Wosz
Data utworzenia:2011-09-23 10:49:16
Wprowadził do systemu:Aldona Wosz
Data wprowadzenia:2011-09-23 10:49:33
Opublikował:Aldona Wosz
Data publikacji:2011-09-23 10:53:20
Ostatnia zmiana:2017-04-20 08:40:52
Ilość wyświetleń:1518

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij