Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), w miejscu sprzedaży (gastronomia), jednorazowe

 

 Wymagane dokumenty

 • Wniosek.

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 • Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku na wydanie zezwolenia jednorazowego:

 1. Zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.

 2. Kserokopie właściwych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 3. Kserokopia opłaty za zezwolenia stałe (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie).


Opłaty

 • opłatę wnosi się przed wydanie zezwolenia w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa poniżej

 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym objętym zezwoleniem obowiązani są do złożenia w terminie do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 mają i 30 września danego roku kalendarzowego, w których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

   Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

  42-610 Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,

  tel. 32 3938001, fax 32 3938002

  Godziny pracy Urzędu: pn.: 7.30 - 16.30, wt. - czw.: 7.30 - 15.30, pt.: 7.30 - 14.30
  Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 • Referat Gospodarki Miejskiej, ul. Rynek 8, pok. 24, tel. 32 3938020

Kto może odebrać dokumenty

 • wnioskodawca

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1,2 i 3 k.p.a. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

  Dodatkowe informacje
 • Opłaty za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedsiębiorcom, którzy posiadają stałe zezwolenia na alkohol oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym.

 • Opłaty należy uiścić gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego.

  Godziny pracy kasy :
  pn.: 7.30 - 16.00, wt. - czw.: 7.30 - 15.00, pt.: 7.30 - 14.00
  Wpłata na konto (opłata skarbowa):
  Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
  ING Bank Śląski S.A. O/Miasteczko Śląskie
  nr rachunku: 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227

 •  

  Opłata skarbowa
 • 17 zł za złożone pełnomocnictwo (nie dotyczy oryginałów pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego lub poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

  Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z późn. zm.).

 • Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

  42-610 Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,

  tel. 32 3938001, fax 32 3938002

  Godziny pracy Urzędu: pn.: 7.30 - 16.30, wt. - czw.: 7.30 - 15.30, pt.: 7.30 - 14.30

 • Referat Gospodarki Miejskiej, ul. Rynek 8, pok. 24, tel. 32 3938020

 • wnioskodawca

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1,2 i 3 k.p.a. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 • Podstawa prawna:

  . Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

  . art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
   

  Tryb odwoławczy:
   

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   

 • Uchwała Nr XXVIII/172/97 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie prowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

 • Uchwała Nr XXXVIII/238/2001 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasteczko Śląskie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 • Uchwała Nr XXXIX/288/2001 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Miasteczko Śląskie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 • Uchwała Nr XXXV/264/2001 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 • Uchwała Nr XXV/196/08 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wiosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - detal (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaż - gastronomia (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ..... (604.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aldona Wosz
Data utworzenia:2011-09-23 08:23:00
Wprowadził do systemu:Aldona Wosz
Data wprowadzenia:2011-09-23 08:23:19
Opublikował:Aldona Wosz
Data publikacji:2011-09-23 08:31:27
Ostatnia zmiana:2016-10-13 12:29:37
Ilość wyświetleń:1502

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij